E.H.B.O.

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen is een ongeval nooit uitgesloten. Een ongeluk waar Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) noodzakelijk is, kan altijd gebeuren. Bedrijven zijn dan ook verplicht volgens de Arbowet om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. EHBO is hier een onderdeel van.

Uiteraard biedt AVN naast persoonlijke beschermingsmiddelen om bedrijfsongevallen en letsel te voorkomen, ook EHBO-artikelen aan om de persoonlijke veiligheid van de werknemers verder te waarborgen, waaronder: verbanddozen, pleisters, oogspoelflessen en nood- en oogdouches.