Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden & toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en bestellingen van Arbo Veiligheidscentrum Nederland/ Vette B.V. hierna te noemen AVN, behalve wanneer AVN schriftelijk heeft ingestemd met andere voorwaarden. Aangepaste overeenkomsten zijn niet van toepassing op toekomstige transacties. Door het plaatsen van een bestelling en het accepteren van het aanbod gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Prijzen & kosten

Alle prijzen vermeld op de website van AVN zijn inclusief 21% BTW. Verzending is gratis bij bestellingen boven de € 100,00 in Nederland. Zolang de overeenkomst nog niet is vastgesteld is AVN vrij om de prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen.

Levering

AVN streeft ernaar om alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn worden binnen 3-4 weken nadat de betaling is voltooid verzonden naar het door u opgegeven adres. Uw bestelling zal in feite nooit langer dan 3-4 weken duren. Indien een product een langere levertijd heeft of (tijdelijk) niet leverbaar is, wordt u hiervan kort na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld. AVN is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door Post NL, DHL of enig ander vervoerder. AVN is evenmin aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van het niet tijdig leveren. AVN besteedt veel zorg aan de verzending en ontvangst van de bestelde producten. Toch kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt verzonden. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product te melden. De levering zal uiteindelijk worden voltooid of opnieuw worden verzonden door AVN.

Aansprakelijkheid

AVN is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de producten van AVN direct of indirect. AVN is evenmin aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door derden. AVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de bestelde producten. De aansprakelijkheid van AVN is altijd beperkt tot het aankoopbedrag van het product in kwestie. AVN is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertraging en onjuiste levering van bestellingen en berichten, als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen met de klant en AVN, of tussen AVN en derden.

Overmacht

In geval van overmacht komen alle verplichtingen van AVN te vervallen. In het geval dat de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, is het aan u en AVN om de overeenkomst te annuleren, zonder dat er sprake is van een schadevergoeding. Wij spreken van overmacht in geval van stakingen, onrust, import/exportverboden, pandemieën of natuurrampen, ongeacht of deze zich voordoen bij AVN of haar leveranciers.

Privacy

AVN respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling. Naast de afhandeling van uw bestelling gebruiken wij uw gegevens - alleen na uw toestemming - voor marketing en de relatie met u als klant. De gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij deze betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling.

Wet- en regelgeving

Op deze overeenkomst en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsinformatie

Arbo Veiligheidscentrum Nederland

Diamantlaan 67

2132 WV Hoofddorp

Telefoon: 023-5541070

WhatsApp: 06-17146063

E-mail: verkoop@avn-ned.com